Kontakt

Skontaktuj się z nami

Chyłka Ubezpieczenia Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków

Monika Chyłka

Infolinia czynna w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00

    KRS: 0000596402 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy KRS.
    NIP: 679 312 11 72 Kapitał zakładowy, opłacony w całości – 20 000 zł.