Ubezpieczenia dla firm Kraków

Komunikacyjne

 • OC
 • AC
 • NNW
 • Assistance
 • Szyby samochodowe
 • Floty samochodowe już od 5 pojazdów
 • Ubezpieczenie GAP pozwala uchronić się w przypadku szkody przed utratą wartości pojazdu

Majątkowe

 • Ubezpieczenia majątku firmy - nieruchomości i ruchomości, sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, wyposażenia, nakładów inwestycyjnych
 • Odpowiedzialność cywilna delikt/kontrakt:
  • z tytułu posiadanego mienia
  • świadczonych usług
  • wykonywanego zawodu - ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe:
   • lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, innych zawodów medycznych
   • doradców podatkowych, księgowych, zarządców nieruchomości, pośredników nieruchomości, konsultantów IT
   • urzędników państwowych
   • Zarządów Spółek D&O - rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Chodzi zarówno o naruszenie ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki
 • OC ryzyk budowlano – montażowych zabezpieczający interesy inwestora i wykonawcy w trakcie budowy budynków/obiektów lub instalacji konkretnych maszyn/urządzeń itp.
 • OC imprez masowych
 • OC Przewoźnika – odpowiedzialność cywilna przewoźników w ruchu krajowym i międzynarodowym. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów, powstałe w towarach przyjętych do przewozu od przyjęcia aż do wydania odbiorcy
 • OC Spedytora -odpowiedzialność cywilną spedytora od skutków niewłaściwego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Cargo krajowe i zagraniczne – ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym i zagranicznym. Obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu.
 • Pakiety dla Salonów fryzjerskich, kosmetycznych, SPA
 • Pakiety dla Wspólnot Mieszkaniowych
 • Pakiety dla zakładów samochodowych
 • Pakiety dla działalności weterynaryjnej
 • Cyber Ubezpieczenia – rekompensującego straty związane z uszkodzeniem, utratą, wyciekiem, czy ujawnieniem danych na skutek ataków hakerskich, wirusów komputerowych, błędów człowieka czy wadliwego oprogramowania.
 • Utrata Dochodów - zabezpieczenie strat finansowych przedsiębiorcy powstałych w następstwie szkody materialnej w jego majątku
 • Gwarancje ubezpieczeniowe – na zabezpieczenie kredytu bankowego, czy też wpłatę wadium przetargowego

Osobowe i życiowe

 • NNW grupowe już od 3 pracowników (życiowe i wypadkowe)
 • NNW na wyjazdy w kraju
 • Koszty leczenia – TRAVELKI dla firm wysyłających pracowników za granicę
 • NNW szkolne/przedszkolne/dla studentów/zielone szkoły
 • Pakiety medyczne