FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Można zgłosić telefonicznie kontaktując się z infolinią Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostało zawarte ubezpieczenie. Dodatkowo niektóre Towarzystwa umożliwiają również kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy.

Zgodnie z ustawą najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

  • – samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);
  • – samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • – pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  •  

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

  • – 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
  • – 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.

Tak, jeśli mamy trudną sytuację finansową. W szczególnych przypadkach UFG może całkowicie odstąpić lub zmniejszyć wysokość kary, bądź przesunąć termin płatności lub rozłożyć ją na raty. Jeżeli chcemy odroczyć datę wpłacenia kary, we wniosku podajemy kiedy spodziewamy się poprawy sytuacji materialnej.

Pierwszym krokiem jest kontakt z Centrum Pomocy towarzystwa ubezpieczeń, z którym podpisano ubezpieczenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubezpieczony jest w stanie zagrożenia życia, wtedy należy koniecznie w pierwszej kolejności wezwać pogotowie ratunkowe.

Numer telefonu do Centrum Pomocy znajdują się na polisie.

W Centrum Pomocy uzyskamy profesjonalną pomoc oraz informacje dotyczące postępowania za granicą. Dysponują również wieloma adresami placówek medycznych na całym świecie oraz poinformują, gdzie należy się zgłosić w celu uzyskania pomocy medycznej.

Oczywiście dostępna jest taka możliwość. Ilość rat zależy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Najczęściej można spotkać się z jedną lub dwiema ratami. Niektóre towarzystwa oferują nawet rozłożenie płatności na cztery raty.

Jak najbardziej! Wymogiem jest jedynie posiadanie numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania na terenie Polski. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze oraz zakupie ubezpieczenia – zapraszamy do kontaktu

Na składkę ubezpieczenia OC/AC ma przede wszystkim wpływ miejsce zamieszkania oraz sposób użytkowania pojazdu. Dodatkowo marka i model pojazdu.

Składka kalkulowana jest również na podstawie historii szkodowej właściciela pojazdu, dlatego w celu poznania wiążącej oferty należy podać prawidłowe dane.

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów chroni przed roszczeniami ze strony poszkodowanych np. w trakcie kolizji. Każdy, kto kieruje danym pojazdem w okresie trwania polisy jest objęty tym ubezpieczeniem.

Dużą różnicą między prawem w Polsce, a niektórymi rozwiązaniami zagranicznymi jest taka, że w Polsce ubezpieczenie zawiera się na konkretny pojazd, a nie na kierowcę.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Podczas planowania podróży dobrze jest rozważyć zakup ubezpieczenia turystycznego. 

Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego na wyjazd za granicę przede wszystkim należy wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia.

Warto pamiętać również o wyborze sportów w przypadku planów spędzania czasu aktywnie. Jeżeli chorujesz na choroby przewlekłe należy pamiętać o wyborze tej opcji przy zakupie ubezpieczenia.